שריפה בביה"כ בקרית יואל, ספרי התורה הוצאו | מפתח הקהילות

שריפה בביה"כ בקרית יואל, ספרי התורה הוצאו