מוטי רוטמן, יואלי קליין, מקהלת נרננה, לזכרו של ר' קלמן גולדשמיד | מפתח הקהילות

מוטי רוטמן, יואלי קליין, מקהלת נרננה, לזכרו של ר' קלמן גולדשמיד