החזן יעקב למר, שירי שבת | מפתח הקהילות

החזן יעקב למר, שירי שבת