חיים בר, לכה דודי לקראת כלה | מפתח הקהילות

חיים בר, לכה דודי לקראת כלה