לא הסכים לתת את הכסף למרות איומי סכין | מפתח הקהילות

לא הסכים לתת את הכסף למרות איומי סכין